Ferosilit

silikáty – inosilikáty – skupina rombických pyroxenů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Fe2 Si2O6
Symetrie rombická (Pbca)
Forma výskytu Vzácné krystaly jsou sloupcovitého habitu, agregáty bývají převážně zrnité.
Barva zelená, žlutohnědá, tmavě hnědá, bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,88–4,02
Indexy lomu N(alfa) = 1,710–1,767; N(beta) = 1,723–1,770; N(gama) = 1,726–1,788
Jiné vlastnosti světle hnědošedý vryp
Typy výskytu Poměrně vzácný minerál v některých speciálních typech magmatických (charnokity) a metamorfovaných hornin (granulity).
Výskyty ve světě poloostrov Kola – Rusko, Lofoty – Norsko, Diamond Lake – Oregon
Výskyty v ČR  
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Ferrosilite.shtml#.UFwVkWLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.1.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz