Ferohornblend (Fe-amfibol)

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Ca2Fe5 (AlSi7O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly jsou sloupcovitého nebo jehlicovitého habitu, agregáty bývají zrnité, radiálně paprsčité nebo paralelně stébelnaté.
Barva zelená, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,2–3,4
Indexy lomu N(alfa) = 1,687–1,694; N(beta) = 1,700–1,707; N(gama) = 1,701–1,712
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění v závislosti na složení, spadá mezi amfiboly označované jako „obecný amfibol“
Typy výskytu Spolu s dalšími „obecnými amfiboly“ je běžným horninotvorným minerálem některých magmatických (tonality, diority, syenity, andezity) a metamorfovaných (ruly, amfibolity) hornin.
Výskyty ve světě nespočet lokalit výše uvedených hornin
Výskyty v ČR Teletín, Mrač, Požáry, Krhanice (středočeský plutonický komplex), Bukovice, Sobotínsko (amfibolitové masivy), mnoho dalších lokalit
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Ferrohornblende.shtml#.UFwUXGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.4.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz