Enstatit

silikáty – inosilikáty – skupina rombických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 1: enstatit - Chrastice u Starého Města

Foto 2: enstatit - Věžná u Nedvědice

Foto 3: enstatit - Věžná u Nedvědice

Foto 101: enstatit - Fibental, Banát

Foto 102: enstatit - Kupferberg, Německo

 

Složení Mg2 Si2O6
Symetrie rombická (Pbca)
Forma výskytu Krystaly sloupcovitého habitu jsou poměrně vzácné, většinou se vyskytuje v zrnitých nebo radiálně paprsčitých agregátech. Může dvojčatit podle (100) nebo (010).
Barva šedá, olivově zelená, hnědá
Lesk skelný, perleťový
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 5,5
Hustota 3,1–3,3
Indexy lomu N(alfa) = 1,649–1,668; N(beta) = 1,652–1,673; N(gama) = 1,659–1,679
Jiné vlastnosti neprůsvitný, vlastnosti se mění s narůstajícím obsahem Fe
Typy výskytu Je hlavním horninotvorným minerálem některých bazických a ultrabazických magmatických hornin (gabra, nority, pyroxenity) nebo jejich serpentinizovaných ekvivalentů. Vyskytuje se rovněž ve vysoce metamorfovaných horninách, zejména v granulitech a je i součástí některých kontaktně metamorfovaných rohovců v sanidinitové facii.
Výskyty ve světě Bamle – Norsko (pegmatit), Fiskenaesset – Grónsko (granulit), nespočet lokalit ultrabazických hornin
Výskyty v ČR Vlčí vrch u Pramenů, Žďárská hora u Rudy nad Moravou, Plaňany, Věžná, Křemže, Mohelno, Kozákov, Skorošice.
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Enstatite.shtml#.UFwSvGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.1.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz