Egirin

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 101: egirin - Mt. St. Hilarie

Foto 102: egirin - Laven, Langesundsfjord, Norsko

Foto 103: egirin - Norsko

Foto 104: egirin - Kangerdluarsuk, Grónsko

Foto 105: egirin - Chibinský masiv, poloostrov Kola

 

Složení NaFe+3 Si2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Krystaly jsou dlouze sloupcovité, kopinaté nebo tence jehlicovité, dvojčatí podle (100). Tvoří zrnité agregáty, vláknité agregáty s radiálně paprsčitou stavbou nebo se vzájemně propletenými vlákny.
Barva černá, zelená, hnědá, vzácně bezbarvý
Lesk sklený
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6–6,5
Hustota 3,5
Indexy lomu N(alfa) = 1,720–1,778; N(beta) = 1,740–1,819; N(gama) = 1,757–1,839
Jiné vlastnosti polprůhledný
Typy výskytu Jeho výskyt je spojen s alkalickými magmatickými horninami, zejména je častý v nefelinických syenitech. Méně běžný je v karbonatitech a některých skarnech.
Výskyty ve světě alkalické syenity: Kola – Rusko, Elfdalen – Švédsko, Los – Guinea, Kangerdluarsuku – Grónsko, Magnet Cove – Arkansas, Mont St. Hilaire – Quebec; Langban – Švédsko (skarn).
Výskyty v ČR Neštěmice, Želenický vrch u Mostu, Hůrky u Čisté (neovulkanity)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Aegirine.shtml#.UFwR0GLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.5.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz