Edenit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaCa2Mg5 (AlSi7O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají sloupcovitý nebo jehlicovitý habitus, agregáty jsou zrnité, stébelnaté nebo tvoří zrna.
Barva modrozelená, šedá, bílá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 3,00–3,05
Indexy lomu N(α) = 1,606–1,649; N(β) = 1,617–1,660; N(γ) = 1,631–1,672
Jiné vlastnosti jeden z nejběžnějších obecných amfibolů, velmi podobný Mg-amfibolu (magneziohornblend)
Typy výskytu Celá skupina tzv. obecných amfibolů tvoří běžnou součást mnoha magmatických hornin (granity, granodiority, diority, tonality, syenity a další). Jsou typickými minerály bazických hornin metamorfovaných v amfibolitové facii (amfibolit), často se vyskytují v rulách, mramorech, skarnech a některých pegmatitech.
Výskyty ve světě Embilipitiya – Srí Lanka, Franklin – New Jersey
Výskyty v ČR Županovice, Věchnov (skarny)
Další informace http://www.webmineral.com/data/Edenite.shtml#.UFwQIWLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz