Eckermannit

silikáty – inosilikáty – skupina alkalických amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaNa2(Mg4Al) (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají zpravidla dlouze sloupcovitý habitus, agregáty bývají dlouze jehlicovité nebo vláknité.
Barva šedomodrá, modrá, zelenavá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,0–3,2
Indexy lomu N(alfa) = 1,612–1,638; N(beta) = 1,625–1,652; N(gama) = 1,630–1,654
Jiné vlastnosti zelenavě bílý vryp
Typy výskytu Jeho výskyty jsou spjaty s masivy alkalických magmatických hornin, méně častý je v karbonatitech nebo některých metamorfovaných břidlicích.
Výskyty ve světě alkalické horniny: Norra-Kärr – Švédsko, lovozerský masiv, Kola – Rusko; Taumau – Barma (břidlice); Noda-Tamawaze – Japonsko (kontaktní Mn ložisko).
Výskyty v ČR Hůrky u Čisté
Další informace http://www.webmineral.com/data/Eckermannite.shtml#.UFwPkmLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz