Diopsid

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 1: diopsid - Branice

Foto 2: diopsid - Číchov u Třebíče

Foto 3: diopsid - Sobotín

Foto 4: diopsid - Ruda nad Moravou

Foto 5: diopsid - Číchov u Třebíče

Foto 101: diopsid - Monzoni, Itálie

Foto 102: diopsid - Fassa, Itálie

Foto 103: diopsid - Kupferberg

Foto 104: diopsid - Traversella, Itálie

Foto 105: diopsid - Sludjanka, Rusko

Foto 106: diopsid - Criklova, Rumunsko

Foto 107: diopsid - Val Fassa, Itálie

Foto 108: diopsid - Zillertal

Foto 109: diopsid - Mujsa, Piemont, Itálie

Foto 110: diopsid - Bělaja Vyjoruka, Bajkal

 

Složení CaMg Si2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Nejčastěji mají krystaly dlouze nebo krátce sloupcovitý habitus, běžné je dvojčatění nebo polysyntetické srůsty podle (100) a (001). Agregáty bývají zrnité, vzácněji stébelnaté, snopkovité nebo radiálně paprsčité.
Barva bílá, šedá, zelenošedá, zelená, světle hnědá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 6
Hustota 3,25–3,55
Indexy lomu N(alfa) = 1,663–1,699; N(beta) = 1,671–1,705; N(gama) = 1,693–1,728
Jiné vlastnosti v rámci skupiny má proměnlivé složení, vlastnosti se mění s přibývajícím obsahem Fe, světlezelený vryp
Typy výskytu Je častým hlavním minerálem bazických a ultrabazických magmatických hornin (diopsidický augit – diority, charnockity, gabra, pyroxenity, peridotity, kimberlity), vzniká při kontaktní metamorfóze intruzivních a karbonátových hornin (kontaktní skarny, erlany, taktity, mramory) a setkáme se s ním v některých typech zejména desilikovaných pegmatitů.
Výskyty ve světě magmatity: poloostrov Kola – Rusko, masiv Urukit – Rusko, department Cantal – Francie; pegmatity: Itrongahy, Ampandrandara – Madagaskar; kontaktní horniny: Harmónia, Hodruša – Slovensko, Riffugio Taramelli, Allochet – Itálie; metamorfity: Sala – Švédsko, Schwarzenberg – Sasko; mramory: Richville – New York, Littlefield – Pontiac, Huddersfield – Quebec; Zillertal – Tyrolsko (chloritové břidlice).
Výskyty v ČR bazické a ultrabazické magmatity: Křemže, Kozákov, Sklené nad Oslavou, Rouchovany, Paškapole u Bořislavi, Dobkovice; desilikované pegmatity: Smrček u Nedvědice, Lukovská hora u Morav. Budějovic; kontaktní horniny: Hazlov, Žulová, Vápenná; mramory: Sušice, Vyšný u Českého Krumlova, Nedvědice, Čichov, Sokolí, Nemějice u Týna nad Vltavou.
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Diopside.shtml#.UFwO92LE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.2.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz