Cummingtonit

silikáty – inosilikáty – skupina Fe-Mg-Mn amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení Mg7 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly mají sloupcovitý habitus, agregáty jsou převážně drobně zrnité, jehlicovité nebo vláknité (azbest). Běžné je paralelní i radiálně paprsčité uspořádání vláken v agregátech. Časté je dvojčatění nebo polysyntetické srůsty s jinými amfiboly.
Barva bílá, šedá, nazelenalá
Lesk skelný nebo hedvábný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5,5
Hustota 3,1–3,6
Indexy lomu N(α) = 1,639–1,671; N(β) = 1,647–1,689; N(γ) = 1,664–1,708
Jiné vlastnosti vlastnosti se mění s narůstajícím podílem Fe ve struktuře
Typy výskytu Je častým minerálem regionálně metamorfovaných gaber a noritů, vzniká při kontaktní metamorfóze nebo je znám z některých ložisek železa. Ojediněle se vyskytuje v dacitech.
Výskyty ve světě Krivoj Rog – Ukrajina, Lake Superior – Kanada (Fe ložiska), Cummington – Massachusetts.
Výskyty v ČR Strážné u Vrchlabí (mramor), Dolní Rožínka (amfibolity), Ohnišťovice, Starý Knín (gabra).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Cummingtonite.shtml#.UFwN0mLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.2.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz