Barroisit

silikáty – inosilikáty – skupina Ca-Na amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Ca,Na)Mg3AlFe+3 (AlSi7O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Krystaly bývají sloupcovitého habitu.
Barva tmavě zelená, modrá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,21
Indexy lomu N(α) = 1,645–1,650; N(β) = 1,656–1,660; N(γ) = 1,663–1,670
Jiné vlastnosti průhledný nebo průsvitný
Typy výskytu Relativně vzácný amfibol vyskytující se v některých typech metamorfovaných hornin (glaukofánové a zelené břidlice).
Výskyty ve světě Maksjutovský komplex – Ural, ostrov Šikoku – Japonsko
Výskyty v ČR  
Další informace http://www.webmineral.com/data/Barroisite.shtml#.UFwMrGLE6Ck

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz