Augit

silikáty – inosilikáty – skupina monoklinických pyroxenů

Seznam fotografií:

Foto 1: augit - Vlčí hora u Černošína

Foto 2: augit - Vlčí hora u Černošína

Foto 3: augit - Vlčí hora u Černošína

Foto 101: augit - Kanada

Foto 102: augit - Tyroly

 

Složení (Ca, Na) (Mg, Fe, Al) (Si,Al)2O6
Symetrie monoklinická (C2/c)
Forma výskytu Tvoří často pěkně vyvinuté krystaly prizmatického typu, velmi běžné je dvojčatění a polysyntetické srůsty, nejčastěji podle (100) nebo (101). Hojný je v zrnitých agregátech nebo vtroušených zrnech.
Barva černá, zelenočerná, hnědá
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {110}
Tvrdost 5,5–6
Hustota 3,2–3,6
Indexy lomu N(α) = 1,680–1,703; N(β) = 1,684–1,711; N(γ) = 1,706–1,729
Jiné vlastnosti neprůhledný, lasturnatý lom, vlastnosti závisí na velmi proměnlivém složení (titanaugit, fassait)
Typy výskytu Je běžným horninotvorným minerálem intermediálních, bazických i ultrabazických magmatických hornin a jejich pyroklastik (gabra, bazalty, bazanity). Při alteraci těchto hornin se mění na obecný amfibol, chlorit nebo epidot.
Výskyty ve světě Mézence, Puy de la Rodde – Francie, Stromboli, Vesuv, Fassa – Itálie (vše efuzivní horniny), Hodruša – Slovensko (kontaktní vápence).
Výskyty v ČR gabra: Staré Ransko, Orlovice; bazalty a bazanity: Vlčí hora u Černošína, Krásný dvůr u Žatce, Radechov u Kadaně, Paškapole u Bořislavi; Žebrák (ordovické diabasy).
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Augite.shtml#.UFwLlGLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.1.3.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz