Arfvedsonit

silikáty – inosilikáty – skupina alkalických amfibolů

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení NaNa2Fe5 (Si8O22) (OH)2
Symetrie monoklinická (C2/m)
Forma výskytu Habitus krystalů bývá tabulkovitý, převládají prizmatické plochy. Tvoří jehlicovité až vláknité (azbesty) agregáty, často radiálně paprsčitě uspořádané.
Barva zelená, černá
Lesk skelný
Štěpnost dokonalá podle {110}
Tvrdost 5–6
Hustota 3,45
Indexy lomu N(α) = 1,652–1,699; N(β) = 1,660–1,705; N(γ) = 1,666–1,708
Jiné vlastnosti křehký, průsvitný až opakní, vlastnosti se mění vzhledem k bohaté izomorfii
Typy výskytu Je vázán na alkalické horniny s foidy, zejména syenity nebo může vznikat v procesech sodné metasomatózy.
Výskyty ve světě alkalické horniny: poloostrov Kola – Rusko, Eker, Langesundsfjord – Norsko, Jamestown – Colorado.
Výskyty v ČR Košťál u Třebenic (metasomatický fenit)
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Arfvedsonite.shtml#.UFwA6mLE6Ck

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_12_inosil/kap_7_12_inosilik.htm#7.12.2.6.

Zpět: klasifikace inosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz