Atlas minerálů - amfibol

silikáty – inosilikáty – skupina amfibolu

<
>

foto minerálu

Foto 104: Černé sloupečky amfibolu o délce až 1,5 cm, hnědá zrna granátu. Lokalita Zillertal, Rakousko, sbírky ÚGV č. 3047.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz