Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 2: Zelené, krátce sloupcovité krystaly pyromorfitu s dominantními plochami hexagonálního prizmatu a bazálního pinakoidu, minoritně jsou zastoupeny plochy hexagonální dipyramidy. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5998.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz