Atlas minerálů - pyromorfit

fosfáty – bezvodé fosfáty – skupina apatitu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Zelené, sloupečkovité krystaly pyromorfitu omezené plochami hexagonálního prizmatu a bazálního pinakoidu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 819.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz