Uvit

silikáty – cyklosilikáty – skupina turmalínu

Seznam fotografií:

aktuálně nejsou k dispozici žádné fotografie

 

Složení (Ca,Na)(Mg,Fe2+)3Al5Mg (BO3)3(OH,F)4 Si6O18
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Vytváří krystaly prizmatického a pyramidálního typu, obvykle však dosahuje pouze mikroskopických rozměrů nebo se nachází v podobě povlaků.
Barva hnědá, hnědočerná až černá
Lesk skelný až mastný
Štěpnost nezřetelná podle {1011}
Tvrdost 7,5
Hustota 3,1–3,2
Indexy lomu N(e) = 1,65; N(o) = 1,67
Jiné vlastnosti průsvitný až průhledný, světle hnědý vryp, v UV záření jej charakterizují žluté luminiscenční barvy, vytváří souvislou izomorfní řadu s dravitem
Typy výskytu Byl zaznamenán na kontaktu karbonátových hornin (mramorů) a pegmatitů nebo na mastkových ložiskách. V náplavech může dosahovat až drahokamové kvality.
Výskyty ve světě mastek: Hnúšťa – Slovensko, důl Arnold – New York; aluvia: Srí Lanka, Gouverneur – New York.
Výskyty v ČR pegmatity: Studnice, Písečné u Nového Města na Moravě, Blažkov u Strážku
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Uvite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Uvite

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz