Skoryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina turmalínu

Seznam fotografií:

Foto 1: skoryl - Dolní Bory

Foto 2: skoryl - Dolní Bory

Foto 3: skoryl - Dolní Bory

Foto 4: skoryl - Dolní Bory

Foto 5: skoryl - Cyrilov

Foto 6: skoryl - Rožná

Foto 7: skoryl - Písek

Foto 8: skoryl - Písek

Foto 9: skoryl - Písek

Foto 10: skoryl - Strážek

Foto 11: skoryl - Kostelíček u Třebíče

Foto 12: skoryl - Přibyslavice u Čáslavi

Foto 13: skoryl - Lavičky u Velkého Meziříčí

Foto 14: skoryl - Toužím

Foto 101: skoryl - Pierrepont

Foto 102: skoryl - Predazzo, Itálie

Foto 103: skoryl - Pfitsch, Tyroly

Foto 104: skoryl - Waltigels, Tyroly

Foto 105: skoryl - Madagaskar

Foto 106: skoryl - Stulahtal

 

Složení NaFe2+3Al6 (BO3)3(OH)4 Si6O18
Symetrie trigonální (R3m)
Forma výskytu Tvoří krátce až dlouze sloupcovité, vzácněji čočkovité krystaly s podélným rýhováním na plochách prizmatu. Polární krystaly bývají omezené trigonálním a hexagonálním prizmatem, na obou koncích s morfologicky odlišně vyvinutými trigonálně pyramidálními plochami. Agregáty skorylu mívají jehličkovitý až stébelnatý charakter, často s typickým paprsčitým uspořádáním (turmalínová slunce). Běžně se vyskytují i zrnité nebo celistvé agregáty.
Barva černá, hnědočerná
Lesk skelný
Štěpnost velmi špatná podle {1011}, projevy bazální dělitelnosti při zvětrávání
Tvrdost 7,5
Hustota 3,1–3,2
Indexy lomu N(e) = 1,633–1,640; N(o) = 1,660–1,672
Jiné vlastnosti průsvitný až neprůhledný, hnědá barva vrypu, vykazuje piezoelektrické a pyroelektrické vlastnosti
Typy výskytu Je typickým akcesorickým minerálem kyselých magmatitů, zejména dvojslídných a muskovit-turmalínových granitů nebo některých aplitů. Bývá hojnou součástí cínonosných granitů. Spolu s jemnozrnným křemenem vytváří horniny označované jako turmalínovce, známy jsou také turmalínové rohovce obsahující místy více než 50 % skorylu. Největší krystaly skorylu pocházejí ze žulových pegmatitů, běžně se objevuje i v albitové zóně litných pegmatitů. Skoryl je významným minerálem Sn-Cu žil nebo Sn-W ložisek. Na ložiskách hydrotermálního původu se objevuje jen vzácně, častější je na vysokoteplotních ložiskách porfyrových Cu-(Mo) rud. Na alpských žilách se skoryl objevuje spíše vzácněji. V akcesorickém množství se nachází v metamorfovaných horninách, hlavně v rulách a svorech, nacházejících se v těsném sousedství kyselých intruzí. Pro svou relativní odolnost je typickou součástí aluvií.
Výskyty ve světě kyselé magmatity: Betliar, Rožňava – Slovensko; pegmatity: Massif Central, francouzské Pyreneje, Kaatiale – Finsko, Madagaskar, širší okolí Sofie – Bulharsko, Ramona – Kalifornie; Sn-Cu žíly: Cornwall; alpské žíly: Dobšiná, Rožňava – Slovensko; aluvia: Voi – Keňa, Yinniethara – Západní Austrálie.
Výskyty v ČR metamorfity: Velký Blaník, Krušné hory, Smrčiny, Svojanov; turmalínovce: Zlatý kopec, Potůčky; turmalínové rohovce: Jizerské hory – Smrk; pegmatity: Liberecko, Zbýšov, Přibyslavice, Dolní Bory, Cyrilov, Rousměrov, Sklené, Bobrová, Horní Bory, Pikárec, Dubná u Soběslavi, Nová Ves u Českého Krumlova, Vystrčenovice u Telče, Biskupice; Sn-W žíly: Zlatý kopec – Krušné hory; alpské žíly: Mistrovice, Klášterec nad Orlicí, Týnec nad Labem; aluvia: sedimenty české křídy.
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Schorl.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Schorl

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_11_cyklosil/kap_7_11_cyklosil.htm#7.11.2.1.

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz