Milarit

silikáty – cyklosilikáty – skupina milaritu

Seznam fotografií:

Foto 1: milarit - Věžná

 

Složení K2Ca4Al2Be4 Si24O60 . (H2O)
Symetrie hexagonální (P6/mcc)
Forma výskytu Tvoří sloupcovité krystaly nebo stébelnaté agregáty.
Barva světle zelená, žlutavá, bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost nedokonalá podle {0001} a {1120}
Tvrdost 6
Hustota 2,52
Indexy lomu N(e) = 1,529–1,548; N(o) = 1,532–1,551
Jiné vlastnosti bílý vryp, průhledný až průsvitný, v UV záření vykazuje namodrale bílou luminiscenci
Typy výskytu Nachází se v žulových miarolách, v pegmatitech pronikajících hadcovými tělesy bývá produktem rozkladu minerálů Be. Krystaly drahokamové kvality se vyskytují na hydrotermálních žilách nebo na alpských žilách.
Výskyty ve světě hydrotermální žíly: Henneberg – Německo; alpské žíly: Val Giuf, Val Cristallina, Scopi – Švýcarsko, Laperwitzkees, Böckstein – Rakousko, důl Valencia – Mexiko
Výskyty v ČR Radkovice, Věžná
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Milarite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Milarit

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz