Cordierit

silikáty – cyklosilikáty – skupina cordieritu

Seznam fotografií:

Foto 1: cordierit - Horní Bory

Foto 2: cordierit - Horní Bory

Foto 3: cordierit - Dlouhá Stěna u Jihlavy

Foto 4: cordierit - Vanov u Telče

Foto 101: cordierit - Bodenmeis

Foto 102: cordierit - Sisner - Alpe, Rakousko

Foto 103: cordierit - Helsingfors, Finsko

Foto 104: cordierit - Bamle, Norsko

 

Složení Mg2Al3 (Si5AlO18)
Symetrie rombická (Cccm)
Forma výskytu Jen vzácně se nachází v podobě šestibokých pseudohexagonálních sloupcovitých krystalů, zpravidla však tvoří zrnité nebo celistvé agregáty, případně zarostlá zrna. Často cyklicky dvojčatí.
Barva šedá, fialová, modrá, modrozelená, hnědá, bezbarvý
Lesk skelný
Štěpnost dobrá podle {100}, odlučnost podle {001}
Tvrdost 7
Hustota 2,55–2,75
Indexy lomu N(α) = 1,527–1,560; N(β) = 1,532–1,574; N(γ) = 1,538–1,578
Jiné vlastnosti bílý vryp, snadno podléhá přeměně (pinitizace)
Typy výskytu Je typickým minerálem kontaktně metamorfovaných jílových břidlic (tzv. plodové břidlice). Cordierit je rovněž častým produktem regionální metamorfózy, bývá součástí amfibolitů, migmatitů a především cordierit-biotitových rul. V žulách a pegmatitech může vznikat kontaminací magmat plášťovými horninami. Bývá součástí náplavů.
Výskyty ve světě syenity: Cabo de Gata – Španělsko; kontaminace plášťovými horninami: Massif Central, Huelgoat – Francie; pegmatity: Kemiö – Finsko; kontaktní břidlice: Theuma – Vogtland, (Německo); xenolity andezitů: Dolní Breziny, Dobrá Niva u Zvolena – Slovensko; cordieritové ruly: Bodenmais – Bavorsko; leptity: Falun, Näverberg – Švédsko, Orijärvi – Finsko; náplavy: Srí Lanka, Ihosy, Lamboana – Madagaskar.
Výskyty v ČR cordieritové žuly: Pelhřimovsko, Nový Mnich u Kamenice nad Lipou; pegmatity: Horní Bory, Mysliboří u Telče, Biskupice, Věžná, Písek; kontaktní břidlice: Světice u Tehova, z. část Krušných hor; cordieritové ruly: moldanubikum – Orlík u Humpolce, Jihlava – Dlouhá stěna, Vanov u Telče.
Další informace

http://www.webmineral.com/data/Cordierite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Cordierite

http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_7_11_cyklosil/kap_7_11_cyklosil.htm#7.11.1.2.

Zpět: klasifikace cyklosilikátů

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz