Atlas minerálů - beryl

silikáty – cyklosilikáty – skupina berylu

<
>

foto minerálu

Foto 109: Světle růžový agregát berylu – morganitu, šířka záběru 6 cm. Lokalita Sao Paulo, Brazílie, sbírky ÚGV č. 9745.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz