Atlas minerálů - opál

silikáty – tektosilikáty . skupina SiO2

<
>

foto minerálu

Foto 10: Bílý až světle okrový agregát opálu. Lokalita Smrček u Nedvědice, sbírky ÚGV č. 4546.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz