Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 9: Bílý, hrubě zrnitý, dokonale štěpný agregát barytu, šířka záběru 6 cm. Lokalita Maršov u Veverské Bytíšky, sbírky ÚGV č. 379.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz