Atlas minerálů - cerusit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina aragonitu

<
>

foto minerálu

Foto 105: Rombické, tence tabulkovité, bíle zbarvené krystaly cerusitu, velikost krystalů do 8 mm. Lokalita Otavi mine, Tsumeb, Namibie, sbírka Š. Krejsek.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz