Atlas minerálů - azurit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina azuritu

<
>

foto minerálu

Foto 105: Srůst několika monoklinických krystalů azuritu, velikost 1 cm. Lokalita Bisbee, Arizona, sbírky ÚGV č. 5572.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz