Atlas minerálů - kryolit

halogenidy – komplexní halogenidy – skupina kryolitu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Bílý, skelně lesklý celistvý agregát kryolitu, šířka záběru 7 cm. Lokalita Ivikaet, Grónsko, sbírky ÚGV č. 5022.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz