Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 10: Hnědé tabulkovité krystaly barytu pinakoidálního typu, převládají plochy pinakoidu {100} a prizmatu {011}, přítomny jsou malé plošky prizmatu {110}, velikost krystalů až 3 cm. Lokalita Jeníkov u Duchcova, sbírky ÚGV č. 2724.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz