Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 8: Světle žlutý, poloprůhledný, tabulkovitý krystal barytu s převládajícími plochami pinakoidu a prizmatu. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 777.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz