Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 7: Medově žlutý až čirý krystal barytu s patrnými štěpnými trhlinami. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5633.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz