Atlas minerálů - baryt

sulfáty – bezvodé sulfáty – skupina barytu

<
>

foto minerálu

Foto 5: Drúza medově žlutých tabulkovitých krystalů barytu, velikost do 1 cm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 1327.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz