Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 102: Sloupcovitý, pseudotetragonální krystal andalusitu v křemeni, délka 3 cm. Lokalita Liesenz Alpy, Tyroly, sbírky ÚGV č. 6204.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz