Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 10: Celistvý agregát růžového andalusitu na křemenné žilce ve svoru, šířka záběru 20 cm. Lokalita Obří skály, Jeseníky.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz