Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 9: Sloupcovitá zrna světle růžového andalusitu, šířka záběru 5 cm. Lokalita Ondřejovice u Zlatých Hor, sbírky ÚGV č. 10137.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz