Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 8: Sloupečkovité, růžové krystaly andalusitu, délka až 2 cm. Lokalita Horní Lipová, sbírky ÚGV č. 9360.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz