Atlas minerálů - andalusit

silikáty – nesosilikáty – skupina Al2SiO5

<
>

foto minerálu

Foto 6: Sloupcovité světle růžové krystaly andalusitu zarostlé v křemeni, délka 2 cm. Lokalita Čejov u Humpolce, sbírky ÚGV č. 6195.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz