Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 19: Bílý krystal kalcitu narostlý na drobných hnědých klencích dolomitu. Lokalita Zastávka, sbírky ÚGV, č. 5070.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz