Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 17: Vícenásobný paralelní srůst klenců kalcitu podle zákona (0001). Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5064.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz