Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 16: Dutinka vyplněná bílými klencovými krystaly kalcitu o velikosti až 10 mm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV č. 5058.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz