Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 14: Drúza bílých, klencových krystalů kalcitu, velikost do 5 mm. Lokalita Příbram, sbírky ÚGV, č. 5051.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz