Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 3: Světle šedé krystaly kalcitu klencového typu narůstají na hnědé krystaly kalcitu skalenoedrického typu. Největší krystal 10 mm. Lokalita Praha, Bráník, sbírky ÚGV, č. 56.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz