Atlas minerálů - kalcit

karbonáty – bezvodé karbonáty – skupina kalcitu

<
>

foto minerálu

Foto 1: Nepravidelné srůsty čirých krystalů kalcitu skalenoedrického typu, velikost krystalů 5 mm. Lokalita Černý Důl, Krkonoše.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz