Atlas minerálů - dravit

silikáty – cyklosilikáty – skupina turmalínu

<
>

foto minerálu

Foto 101: Hnědý sloupcovitý krystal turmalínu – dravitu ukončený pyramidálními plochami, velikost 2,5 cm. Lokalita Gonvernair, New York, sbírky ÚGV č. 7687.
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, vavra@sci.muni.cz